loader image

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Turist Rehberliği Meslek Kanun Tasarısı'nın yasallaşması halinde sürdürülebilir turizm doğrultusunda Türkiye'nin geçmişinin zengin mirasını en iyi şekilde değerlendireceğini, ekonomik ve toplumsal kalkınma yolunda bir adım daha atacağını belirtti.

Milletvekili Bakbak'ın TBMM makamından yapılan açıklamada, Turist Rehberliği Meslek Kanun Tasarısı hakkında AK Parti Grubu adına Meclis'te yaptığı konuşmaya yer verildi.

Bakbak, yaptığı konuşmada, ülkemizin topraklarında birçok medeniyetin mirasını taşıyan, birçok uygarlığa ait eserlerin ve kalıntıların yer aldığı, doğal güzellikleri bakımından dünyada bir cazibe merkezi olduğunu belirtti.

 Özellikle son 10 yılda Türkiye'nin "deniz kıyısı turizmi" odaklı hizmetlerinin yanına tarihi, müzeleri, ören yerlerini, gastronomiyi, sivil mimari örneklerini, kış turizmini, kongre turizmini katarak turizmi yaygınlaştırdığını vurgulayan Bakbak, "Amacımız sürdürülebilir bir turizmi ülke düzeyine yaymaktır. Ancak bu şekilde marka değeri yüksek bir standarda ulaşmış oluruz" dedi.

Türkiye'nin 2002 yılında gelen turist sayısı bakımından dünyada 17. sıradayken, 2009 yılında 7. sırada yer aldığını ve 13,2 milyon olan yabancı ziyaretçi sayısının 2011'de yüzde 137,3 artarak 31,4 milyona yükseldiğine işaret eden Bakbak, turizm gelirlerinin de 2002 yılında 11,9 milyar dolarken 2011 yılında yüzde 93,27 artarak 23 milyar dolar olduğunu vurguladı. Bakbak, şunları kaydetti:

"Bu artışlarda turizm tanıtım çalışmalarının çok büyük yeri olduğu göz ardı edilmemelidir. 2002'de tanıtıma ayrılan bütçe yurt dışı için 44 milyon TL'yken, biz bu rakamı AK Parti hükümeti olarak 2011'de 155 milyona çıkardık. 2002'de 7 bin 685 olan turist rehberi sayısı ise 2011'de 13 bin 214'e yükselmiştir. Turizmdeki yerel, ulusal ve uluslararası vizyonumuz ve izlediğimiz istikrarlı politikalar ile 2023 hedefimiz; 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelirdir."

-"Dünyada yıldızı daha da parlayan bir ülke olacak"-

Turist Rehberliği Meslek Kanun Tasarısı'ndan bahseden Milletvekili Bakbak, şunları anlattı:

"Türkiye'nin tanıtımında önemli bir yeri olan turist rehberliğinin yasal bir zemine oturtulması, artan rehber sayısına paralel olarak mesleğe ilişkin kalite ve standartların belirlenmesi, turist rehberliği, mesleğinin tanımı, çerçevesi, denetimi ve bu denetim neticesinde mesleğini gereği gibi yapmayanlara uygulanacak yaptırımların düzenlenmesi ve turist odaları ile turist rehberleri odaları birlikleri şeklinde yeni mesleki örgütlenmelere gidilerek turist rehberliği mesleğinin geliştirilmesi amacıyla bu kanun tasarısı hazırlanmıştır."

Tasarı kanunlaştığı takdirde tüm turist rehberlerini kapsayacak bir meslek örgütlenmesinin kurulmasının sağlanması, sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenecek yönetmelikle mesleğin hukuksal altyapısının, özelliklerine uygun şekilde oluşturulması ve rehberlerin iş ve işlemlerinin daha etkin ve süratli bir şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini belirten Bakbak, şöyle dedi:

"Bu tasarının yasalaşması halinde sürdürülebilir turizm doğrultusunda Türkiye coğrafyasının özel konumunu, geçmişinin zengin mirasını en iyi şekilde değerlendirmiş, ekonomik ve toplumsal kalkınma yolunda bir adım daha atmış olacak. Türkiye'nin uzun dönemli refahı ulusal ölçeği aşan ekonomik bir bakış açısıyla mümkündür. Turizm gelirimizin artması bu ülkümüze hizmet edecektir. Yüce Meclisimizin çıkarttığı, çıkaracağı tüm kanunlar, düzenlemeler halkımızın refahını daha da artırmaya yöneliktir. Böylelikle ülkemiz başta bölgesinde olmak üzere dünyada yıldızı daha da parlayan bir ülke olacaktır."

 

dbLogoBeyaz
akp

© 2022. Tüm Hakları Saklıdır. Sitede bulunan hiçbir materyal izinsiz kullanılamaz.